Hemsidan under omarbetning

Vi är medvetna om att all information här inte är aktuell. Den mesta kraften läggs just nu på en helt ny sida som kommer att lanseras under 2019. Nyheter kommer att uppdateras kontinuerligt och nås förutom via menyn även via länkar till höger
                                                            Webbgruppen i slutet av februari 2019

Uppdatering: Vi har blivit försenade varför den nya hemsidan kommer att lanseras först i början av 2020. Vi önskar alla läsare ett Gott nytt år!
                                                            Webbgruppen 30 december 2019

Välkommen till ICSW Sverige

ICSW Sverige är en nationalkommitté för medlemskap i den internationella organisationen  International Council on Social Welfare, ICSW och är ett nationellt nätverk för organisationer, myndigheter och företag som arbetar för social rättvisa och social välfärd. ICSW Sverige utgör en länk för medlemmarna till ett europeiskt och globalt samarbete och utbyte vid regionala och internationella konferenser.

Vartannat år arrangerar ICSW en världskonferens för att följa upp och analysera gjorda framsteg inom social välfärd och social utveckling. Världskonferensen 2012  arrangerades  Stockholm. Nästa världskonferens är i Rimini, Italien, juni 2020.

ICSW grundläggande uppgift är att främja social och ekonomisk utveckling för att minska fattigdom och utanförskap. För att uppfylla målen arbetar ICSW främst med att samla in och sprida information, anordna seminarier och konferenser, utveckla politiska förslag och påverka beslutsfattare.

 

Welcome to the ICSW Sweden

ICSW Sweden is the Swedish national committee for membership of the global organization International Council on Social Welfare, ICSW and is a national network with some 30 members representing NGOs, government agencies and private welfare companies, working for social justice and social development. ICSW Sweden is a link for members to the European and global network for exchange at regional and international conferences.

Every two years, ICSW organizes a world conference to follow up and analyze progress made in social welfare and social development. In 2012 the conference was held jointly with our sister organizations IASSW and IFSW in Stockholm on 8-12 July 2012.

ICSW was founded 1928 in Paris at the first world conference and today has member organizations and national committees in more than 70 countries. ICSW’s basic task is to promote social and economic development to reduce poverty and social exclusion. To meet the objectives ICSW primarily works with collecting and disseminating information, organizing seminars and conferences, developing policy proposals and influencing policy makers.