European newsletter november & december 2012

Det europeiska nyhetsbrevet för november – december, från styrelsen för ICSW Europa, innehåller bland annat:

  • Brev från  generalsekreteraren
  • Rapport från nord- syd samarbetet mellan Finland och Tanzania
  • Nya aktiviteter i Bryssel från sociala plattformen för ideella organisationer
  • Programmet för ENSACT / ICSW Europeiska konferensen: Towards inclusive policies and practices, som arrangeras den 17-19 april 2013 i Istanbul
  • Tema för Europeiska året 2014 kommer handla om att förena yrkesliv och familjeliv
  • Publikationer
  • Aktuella konferenser

Om detta och mer därtill kan du läsa här: ICSW Europa newsletter november – december 2012