Archive › European Newsletter

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Platform publicerade den 21 november “Building Social Europe – en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter.”

Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården “family caretakers”.

I nyhetsbrevet finns också en uppmaning att sända in abstracts till SWESD 2020 – konferensen i Rimini den 28juni – 1 juli. Anmälningstiden är förlängd till den 7 januari .

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Comments Off on ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Det händer en hel del inom ICSW Europaregionen.  Nyhetsbrevet rappporterar från den årliga generalförsamlingen i Chisinau Moldavien 14 juni, med representanter från 13 länder, nationalkommitéer, i Europa. Det var delegater från Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Moldavien, Norge, Ryssland och Sverige.

I Helsingfors Finland hölls den 16-18 september ett möte kring Social Platform som bl.a. innehöll samtal att bygga broar mellan sociala rättigheter och ekonomiska mål.

Sverige kommer att vara värd för ett europeiskt expertseminarium med temat ” Barnfattigdom i Sverige och Europa” och anordnas i Malmö den 6-7 december, ICSW Sverige anordnar detta i samverkan med Malmö högskola. Bl.a. kommer professor Tapio Salonen att medverka och även delegater från ICSW Schweiz, Österrike, Tyskland, Norge, Finland, och Sverige.

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Comments Off on ICSW Europe Newsletter Summer 2019

ICSW Europe Newsletter Spring 2019

Nyhetsbrevet från ICSW Europa informerar om regionens strategimöte och generalförsamling som har sitt möte i Moldavien 12-15 juni.

I övrigt rapporterar nyhetsbrevet bland annat  från Axel Ågrens presentation av sitt arbete kring hur svensk media rapporterar kring äldre och ensamhet och några av dess konsekvenser.

Du kan också läsa om det arbete som bedrivs av  Age Platform Europe och FN:s speciella organ  UN OEWG-A  (open ended working group on aging)  i förhållande till äldres villkor.

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Spring 2019.pdf 

Comments Off on ICSW Europe Newsletter Spring 2019

ICSW Europe Newsletter Winter 2019 

Årets första nyhetsbrev från ICSW Europa, innehåller förutom
en hälsning från ICSW president i Europa Ronald Wiman, rapporter från

 • ENSACT
 • ICSW Europe Capacity Building seminar
 • General Assembly, ICSW Europa
 • SOSTE, Finland
 • German Association for Public and Private Welfare
 • Project Casa Mare
 • Moscow International Forum
 • Ageing Equal
 • Global Campaign to Combat Ageism
 • Council of Europe
 • Relevanta länkar
 • Colophon

Ladda ner ICSW Europas Newsletter Winter 2019 pdf

Comments ( 0 )

Europe Newsletter Winter 2018

I “ICSW Europe Newsletter Winter 2018” kan du läsa bland annat om detta:

 • A Message from the President
 • European Pillar of Social Rights
 • Social Platform
 • Annual Growth Survey Package 2018 – EAPN Response
 • ICSW Europe Members
 • Council of Europe
 • Moscow Conference 2017 – Outcome
 • Useful Lincs

Nyhetsbrevet i sin helhet: ICSW Europe Winter 2018 Newsletter

Comments ( 0 )

Europe Newsletter Autumn 2017

I “ICSW Europe Newsletter Autumn 2017” kan du läsa bland annat om detta:

 • A Message from the President
 • ICSW Europe General Assembly
 • ICSW Global Conference Dublin 2018
 • ICSW Europe Expert Meeting
 • ICSW Europe Members
 • Social Platform
 • ENSACT
 • SDG Watch Europe
 • Council of Europe
 • Eurochild
 • Conference on Ageing
 • Useful Lincs

Nyhetsbrevet i sin helhet: Autumn 2017 Newsletter

Comments ( 0 )