Archive › European Newsletter

Europe Newsletter Summer 2016

I “ICSW Europe Newsletter Summer 2016” kan du läsa bland annat om detta:

 • ICSW Europe General Assembly
 • ICSW Global Programme 2016 – 2020
 • New ICSW Board member
 • Seoul Conference
 • The Council of Europe
 • European Social Cohesion Platform
 • New ICSW Europe Member
 • ICSW Germany
 • Conferences/Expert meetings
 • Useful Links

Nyhetsbrevet i sin helhet: summer-2016-newsletter

Comments ( 0 )

Europe Newsletter Spring 2016

I “ICSW Europe Newsletter Spring 2016” kan du läsa bland annat om detta:

 • A Message from the President
 • Social Platform´s General Assembly 2016
 • ENSACT
 • World Social Work Day

Nyhetsbrevet i sin helhet: ICSW Europe Spring 2016 Newsletter

Comments ( 0 )

Europe Newsletter Winter 2016

I “ICSW Europe Newsletter Winter 2016” kan du läsa om detta:

 • A Message from the President
 • New ICSW President
 • ICSW Europe General Assembly
 • Social Platform – Work Programme 2016
 • United Nations – Sustainable Development
 • ICSW Germany
 • Tbilisi Workshop
 • Council of Europe
 • Social Platform
 • ICSW Archives
 • Conferences/Expert Meetings
 • Useful Links
 • Colophon

Nyhetsbrevet i sin helhet: Winter-2016-Newsletter

Comments ( 0 )

European newsletter november & december 2012

Det europeiska nyhetsbrevet för november – december, från styrelsen för ICSW Europa, innehåller bland annat:

 • Brev från  generalsekreteraren
 • Rapport från nord- syd samarbetet mellan Finland och Tanzania
 • Nya aktiviteter i Bryssel från sociala plattformen för ideella organisationer
 • Programmet för ENSACT / ICSW Europeiska konferensen: Towards inclusive policies and practices, som arrangeras den 17-19 april 2013 i Istanbul
 • Tema för Europeiska året 2014 kommer handla om att förena yrkesliv och familjeliv
 • Publikationer
 • Aktuella konferenser

Om detta och mer därtill kan du läsa här: ICSW Europa newsletter november – december 2012

Comments ( 0 )

European Newsletter September & Oktober 2012

Det europeiska nyhetsbrevet för september – oktober, från styrelsen för ICSW Europa, innehåller bland annat:

 • Brev från  generalsekreteraren
 • Sociala plattformens agerande när EU:s ekonomiska politik diskuterades
 • Inbjudan till ENSACT konferensen 2013 – Social Action in Euorope
 • SOSTE Finnish society för Social and Health är Finlands nya ICSW medlem
 • Förslag att inrätta EU fond för europeisk hjälp till de mest utsatta
 • Publikationer
 • Aktuella konferenser

Mer att läsa hittar du här: ICSW Europe newsletter september-october 2012

Comments ( 0 )

European Newsletter Juli & Augusti 2012

Det europeiska nyhetsbrevet för juli -augusti, från styrelsen för ICSW, Europa, innehåller bland annat:

 • Brev från den nya presidenten för ICSW Europa
 • Rapport från världskonferensen i Stockholm om socialt arbete och social utveckling
 • ICSW Europe generalförsamling
 • Inbjudan  till expertseminarium i Danmark om “Working poor”
 • Information från  Sociala plattformen
 • Rapport från vår ICSW medlem i Slovakien
 • Förändringar i ICSW:s ledning
 • Publikationer
 • Aktuella konferenser

Om detta och mer därtill kan du läsa här: European newsletter – juli&augusti 2012

 

Comments ( 0 )