Archive › European Newsletter

ICSW European Newsletter January – February 2012

I europeiska nyhetsbrevet för januari-februari, från styrelsen för ICSW, Europa, kan du bland annat läsa

 •  ICSW:s president för Europa, Eva Holmberg-Herrström, rapporterar från ett möte med FN:s kommission för social utveckling som under en vecka i februari fokuserade på temat fattigdomsbekämnpning. Representanter från FN:s medlemsstater såväl som från frivilligorganisationer som arbetar inom området deltog.
 • Europapresidenten informerar också om ett expertmöte kring barnfattigdom med inriktning på unga som lämnar skolan i förtid. Seminariet sker i Oslo den 16-17 mars och är öppet för alla medlemmar inom ICSW Europa och kommer att ledas av nordiska experter.
 •  Förberedelserna för Stockholmskonferensen SWSD 2012 går in i ett intensivt skede. I den anslutande utställningen planeras för en monter där våra medlemsorganisationer ska ges tillfälle att presentera sin verksamhet.
 • År 2012 är av EU lanserat som det Europeiska året för aktivt åldrande och solidaritet över generationsgränser. I sitt invigningstal betonade kommissionär László Andor att äldreåret kommer vid rätt tidpunkt och han uppmanade myndigheter, arbetsmarknadens parter och allmänheten att engagera sig i detta. De äldres möjligheter att bidra till samhället måste förbättras i form av konkreta åtgärder på alla nivåer, konstaterade László Andor.

Om allt detta och mycket mer kan du läsa här, 2012_ICSW_Europe_newsletter_January_&_February

Comments ( 0 )

European Newsletter November & December 2011

I  det här nyhetsbrevet från styrelsen för ICSW Europa, kan du bland annat läsa:

–   om senaste nytt från Stockholmskonferensen 2012.
Observera t.ex. att deadline för att skicka in  “abstracts” är den 2 januari 2012.

– om ICSW Europas delaktighet i EU:s sociala plattform

– om pågående aktiviteter och intiativ från “the Social Platform”

– om Europakommissionens arbetsprogram för 2012 – 2014, t.ex. de socialpolitiska initiativen inför nästa år

– om kommande konferenser och utgivna publikationer.

Om allt detta och mycket mer kan du läsa i ICSW European Newsletter november-december 2011 (pdf)

Comments ( 0 )

European Newsletter September&October 2011

I det här nyhetsbrevet från styrelsen för ICSW Europa, kan du bland annat läsa:

– om ett upprop om sponsring av stipendiater för  Stockholmskonferensen 2012 och anmodan att skicka in ‘abstracts’ till seminarier och workshops för konferensen. Fler abstracts från praktiker efterfrågas.

– om sju prioriterade forskningsområden kring aktivt åldrande

– om de fyra fundamenten i arbetsprogrammet för  EU:s sociala plattform 2012

– om kommande konferenser och utgivna publikationer, och mycket av annan informativ läsning hittar du här.

Comments ( 0 )

Newsletter July & August 2011

In July and August edition of ICSW European Newsletter:

 • The 2012 Joint World Conference,
 • ICSW:s activities in Social Platform Brussels,
 • EU Presidency Poland,
 • 19th European Social Services Conference,
 • Supporting the Social Protection Floor Initiative,
 • EU Journalist Award Together against discrimination!
 • Publications,
 • Call for Papers, and
 • Conferences.

Ladda ner och läs hela ICSW European Newsletter July & August 2011 i pdf-format

Comments ( 0 )

Newsletter May & June 2011

In May and June edition of ICSW European Newsletter:

 • Cooperation ICSW Finland and Tanzania – Development project well on track
 • Social Platform calls for less inequality in austerity measures – Letter to European Council
 • Next EU multiannual financial framework – Spring Alliance calls on Barroso
 • EU Agenda for new skills and jobs – Europe 2020 flagship initiative
 • 2012 European Year for Active Ageing and Solidarity between Generations
 • Human Rights and Social Work Practice – IFSW calls for action
 • Competences for poverty reduction
 • Strategy for Innovation and Good Governance Council of Europe
 • World Summit Youth Award 2011
 • Publications
 • Call for Papers
 • Conferences

Ladda ner och läs hela ICSW European Newsletter May & June 2011 i pdf-format

Comments ( 0 )

Newsletter March & April 2011

In March and April edition of ICSW European Newsletter

 • Successful ICSW ENSACT Conference Brussels – Sustainable Social Development
 • General Assembly ICSW Europe
 • Council of Europe – Conference of INGOs
 • ICSW Europe expert meetings – Applications for 2012
 • Changes at Social Platform
 • EU Charter of Fundamental Rights – First annual report
 • UN Commission for Social Development – Poverty eradication
 • History of social work canon
 • Publications
 • Conferences

Ladda ner och läs hela ICSW European Newsletter March & April 2011 i pdf-format

Comments ( 0 )