Archive › ICSW

Fattigdomsrapport Sverige 2019

EAPN (European Anti Poverty Network) Sverige presenterar årligen en fattigdomsrapport. I 2019 års rapport beskrivs först hur fattigdomen generellt ser ut i Sverige och därefter redovisas två fördjupningsstudier. Den första om personer med erfarenhet av kriminalvård och den andra berör asylsökande.

Läs Fattigdomsrapport Sverige 2019 från EAPN Sverige

Comments Off on Fattigdomsrapport Sverige 2019

Expertseminarium om barnfattigdom i Malmö, 6-7 december 2019

.

I avvaktan på den officiella rapporten från expertseminariet kan vi redan nu få ta del av den sammanfattning från de olika ländernas presentation som Leif Öberg skrivit utifrån minnesanteckningar och en sammanfattning av Tapio Salonens presentation.

Läs sammanfattningen: Expert Seminar Child Poverty 2019

.

 

 

Comments Off on Expertseminarium om barnfattigdom i Malmö, 6-7 december 2019

ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Det europeiska nyhetsbrevet från hösten 2019 innehåller ordförande Ronald Wimans hälsning där han rapporterar från EU Social Plattforms möte i november.  I nyhetsbrevet finns också en länk till rapporten som Social Platform publicerade den 21 november “Building Social Europe – en omfattande genomförandeplan för en effektiv europeisk pelare/fundament för sociala rättigheter.”

Vidare kan du i nyhetsbrevet läsa om expertmötet den 14-15 november i Österrike, där de tysktalande länderna nätverkade kring anhöriga i vården “family caretakers”.

I nyhetsbrevet finns också en uppmaning att sända in abstracts till SWESD 2020 – konferensen i Rimini den 28juni – 1 juli. Anmälningstiden är förlängd till den 7 januari .

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Comments Off on ICSW Europe Newsletter Autumn 2019

Global Cooperation Newsletter, november 2019

I det sista nyhetsbrevet för 2019 reflekterar Tom Johannesen, den nye VD:n för ICSW, tillsammans med världspresidenten Eva Holmberg Herrström över klimatförändringarna och vikten av att sätta dem högt på listan för arbetet i Global Agenda. De betonar vikten av att skapa nationella paraplyorganisationer i påverkansarbetet och betydelsen av starka influencers. Den nye ordförande i EU-kommissionen Ursula von der Leyen medverkar också genom uttalanden i EU Social Platform.

Läs Global Cooperation Newsletter november 2019 i sin helhet (eng)

Comments Off on Global Cooperation Newsletter, november 2019

ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Det händer en hel del inom ICSW Europaregionen.  Nyhetsbrevet rappporterar från den årliga generalförsamlingen i Chisinau Moldavien 14 juni, med representanter från 13 länder, nationalkommitéer, i Europa. Det var delegater från Österrike, Finland, Frankrike, Tyskland, Moldavien, Norge, Ryssland och Sverige.

I Helsingfors Finland hölls den 16-18 september ett möte kring Social Platform som bl.a. innehöll samtal att bygga broar mellan sociala rättigheter och ekonomiska mål.

Sverige kommer att vara värd för ett europeiskt expertseminarium med temat ” Barnfattigdom i Sverige och Europa” och anordnas i Malmö den 6-7 december, ICSW Sverige anordnar detta i samverkan med Malmö högskola. Bl.a. kommer professor Tapio Salonen att medverka och även delegater från ICSW Schweiz, Österrike, Tyskland, Norge, Finland, och Sverige.

Ladda ner/läs ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Comments Off on ICSW Europe Newsletter Summer 2019

Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019

Den 13-14 juni samlades ICSW Europa till generalförsamling/årsmöte. Förutom sedvanliga årsmötespunkter och en rapport från föregående årsmöte i Wien november 2018, presenterade representanter från Norge, Frankrike, Finland, Ryssland, Moldavien, Tyskland och Sverige vad som är aktuellt i ICSW s arbete i de olika länderna.

I samband med årsmötet hölls också ett capacity building seminarium med strategiska diskussioner kring föreningens syfte och möjlig utveckling under de närmaste åren. Europapresidenten Ronald Wiman presenterade linjerna kring detta och en workshop hölls med samtal i smågrupper.


Något av det som lyftes fram som fokusområden att arbeta kring var

  • att ICSW lyfter upp frågor kring mänskliga rättigheter och likabehandling.
  • att vara en röst mot en tendens av sviktande social välfärd i traditionellt starka välfärdsstater liksom att arbeta för ökad välfärd i länder i förändring.ICSW kan vara en länk mellan öst och väst i Europa och uppmuntra och stödja uppbyggnad av social välfärd i östra Europa.
  • att hitta vägar att uppmuntra och rekrytera yngre medlemmar och vara samtida också när det gäller websidor och social media.

En spännande vinkel kom från Moldavien där man de senaste åren har byggt upp en socialarbetarutbildning. Socialt arbete var inte en professionellt arbete tills för några år sedan. Från Moldavien efterfrågar man och har behov av ett aktivt nätverksarbete genom ICSW övriga medlemmar i Europa. Sociala Experter är benämningen för socialarbetare i Moldavien vilket är ett koncept som för oss känns nytt och kanske spännande.

Comments Off on Rapport ICSW Europas generalförsamling/årsmöte 2019