Konferenser/seminarier

Bild från konferensrum

ICSW arrangerar konferenser regionalt och globalt. Under nyheter publicerar vi konferensinbjudningar.

Vartannat år arrangerar ICSW en världskonferens för att följa upp framsteg och utveckling inom social välfärd. Världskonferenserna arrangeras tillsammans med International Federation of Social Workers, IFSW och International Association of Schools of Social Work, IASSW.  Den senaste världskonferensen, Social Work and Social Development 2012: Action and Impact arrangerades i Stockholm den 8-12 juli 2012, Social Work and Social Development 2012: Action and Impact

Konferensen erbjuder möjligheter att diskutera de frågor som socialarbetare och verksamma inom social välfärd och socialpolitik möter i vardagen och säkerställa en närmare kontakt mellan evidensbaserad praktik, forskning, socialpolitikens mål och den sociala utvecklingens inriktning.