Expertseminarium

En av ICSW viktigaste aktiviteter är att arrangera expertseminarier för att ta fram kunskap och information om sociala frågor i syfte att påverka beslutsfattare nationellt och internationellt. Två eller tre experter från olika länder bjuds in för att tillsammans med deltagarna (minst 15- 20 personer från åtminstone tre olika länder) lyfta fram den kunskap som finns i frågan och diskutera åtgärder och aktiviteter.

Expertseminarium om barnfattigdom

Den 20-21 november 2009 arrangerade ICSW i de nordiska länderna ett expertseminarium i Stockholm på temat barnfattigdom. Moderator var professor Tapio Salonen. I seminariet deltog experter från Danmark, Finland, Grönland, Norge och Sverige.
Läs rapporten från expertseminariet om barnfattigdom (engelska) eller ladda ner den som pdf

Expertseminarium om ungdomar som hoppar av sina gymnasiestudier

Den 16 – 17 mars 2012 arrangerade ICSW i de nordiska länderna (med stöd av ICSW Europa) ett expertseminarium i Oslo på temat ungdomar som avbryter sina gymnasiestudier, dess konsekvenser och möjliga lösningar. Seminariet var en uppföljning av expertseminariet om barnfattigdom i Stockholm 2009.  Vid seminariet deltog forskare och praktiker från Norge, Danmark, Färöarna och Sverige för att utbyta erfarenheter samt diskutera tänkbara orsaker och centrala faktorer för att förebygga avhopp.
Läs sammanfattning av rapporten från seminariet här (engelska) eller ladda ner den som pdf.