Internationella konferenser

Sedan många år har ICSW arrangerat en världskonferens vartannat år. Dessa har hållits i alla världsdelar och de senaste konferenserna har arrangerats i Stockholm, Hongkong, Frankrike, Malaysia och Brasilien.

Konferenserna fokuserar på de frågor som är aktuella inom socialpolitikens område och för social utveckling sett ur ett internationellt perspektiv.

Information om aktuella konferenser finns i ICSW:s newsletter

Nästa världskonferens: Rimini 2020

Världskonferensen om socialt arbete, utbildning och social utveckling 2020 kommer att hållas i Rimini, Italien, 28 juni – 1 juli 2020.

Läs mer på konferensens egen sajt http://www.swesd2020.org

Världskonferens: Seoul 2016

Världskonferensen om socialt arbete, utbildning och social utveckling 2016 hölls i Seoul, Korea, 27-30 juni 2016.

Läs mer på konferensens egen sajt www.swsd2016.org. Se även flyern_(pdf)

 

Världskonferens: Melbourne 2014

Världskonferensen om socialt arbete, utbildning och social utveckling 2014 hölls på Melbourne Convention and Exhibition Centre, 9-12 juli 2014.

Läs mer på konferensens egen sajt www.swsd2014.org. Se även flyern (pdf).

Sverige 2012

Världskonferens i Stockholm 2012
Tillsammans med International Federation of Social Workers, IFSW och International Association of Schools of Social Work, IASSW arrangerade ICSW världskonferensen Social Work Social Development 2012: Action and Impact i Stockholm den 8-12 juli 2012. Läs mer på sidan Stockholm 2012

Hongkong 2010

Hongkong, vattenbild Konferensaffisch, Världskonferense i Hongkong 2010 Voluntärer, Hongkong 2010
Den 10-14 juni 2010 arrangerade Honkong världskonferensen med temat, 2010 Joint World Conference on Social Work and Social Development – The Agenda.

Konferensen var startskottet för ett intensifierat samarbete mellan de tre globala organisationerna ICSW, IFSW och IASSW. Ett samarbete som syftar till att agera gemensamt utifrån en global åtgärdsplan.

Läs mer från konferensen i Hongkong eller ladda ner rapporten som pdf. workshop med deltagare från hela världen, Hongkong 2010 ICSW Sveriges monter, Hongkong 2010 Sverige övertar konferens-stafettpinnen i form av en jordglob, Hongkong 2010