Världskonferensen i Stockholm 2012

Social Work Social Development 2012: Action and Impact

Tillsammans med International Federation of Social Workers, IFSW och International Association of Schools of Social Work, IASSW arrangerade ICSW världskonferensen Social Work Social Development 2012: Action and Impact i Stockholm den 8-12 juli 2012.

Till konferensen kom omkring 2 500 deltagare  från hela världen för att diskutera de frågor som socialarbetare och verksamma inom social välfärd och socialpolitik möter i vardagen.  Framför allt var det följande områden som var i fokus:

Syftet med konferensen var också att utveckla den Agenda som togs fram i samband med konferensen 2010. Mer att läsa hittar du på konferensens webbplats där all tillgänglig information finns samlad. Konferensens plenarföreläsningar kan ses här.