ICSW nationellt och internationellt

ICSW Sverige

ICSW Sverige bildades 1963 och består av närmare 30 socialt verksamma organisationer och myndigheter i Sverige.

Ett medlemskap i ICSW berättigar till:

  • Deltagande i ett globalt nätverk av organisationer som arbetar för välfärd och sociala policyfrågor
  • Att få bidra till att formulera och implementera ICSW:s globla program och handlingsplaner
  • Varannat år vid ICSW:s världskonferens få förenas med andra medlemsorganisationer för att upptäcka och analysera gjorda framsteg inom social välfärd och utveckling
  • Reducerade avgifter vid konferenser arrangerade av ICSW
  • Deltagande och medverkan i nationella och regionala handlingsprogram och konferenser

ICSW international

International Council on Social Welfare, ICSW grundades i Paris 1928 och har som övergripande mål att främja social och ekonomisk utveckling för att minska fattigdom och utanförskap. ICSW är en global paraplyorganisation med nationella kommittéer och andra medlemmar i mer än 70 länder. Medlemsorganisationerna representerar ett brett fält av organisationer som arbetar för att lyfta fram frågor kring social välfärd, social utveckling och social rättvisa. ICSW har konsultativ status i ett flertal av FN:s underorgan som t.ex. ECOSOC, FAO, ILO, UNICEF, UNESCO och WHO. Varje månad publicerar ICSW International ett nyhetsbrev, Global newsletter. Besök gärna ICSW:s webbplats

Samtidigt med ICSW bildades ytterligare två internationella organisationer, vilka räknas som ICSW:s systerorganisationer. International Association of School of Social Work, IASSW är en sammanslutning av socialhögskolor och lärare inom socialt arbete. International Federation of Social Workers, IFSW är en internationell sammanslutning av socialarbetarorganisationer representerande drygt en halv miljon socialarbetare i 90 länder. Tillsammans äger och driver de tre organisationerna en tidskrift, International Social Work.

ICSW är indelad i nio regioner och inom varje region finns ett varierande antal nationella kommittéer. ICSW Europa är bland annat medlem i Europeiska Unionens sociala plattform, som är ett nätverk för ideella organisationer inom den sociala sektorn.