Att bli medlem i ICSW

Det finns två alternativ för medlemskap i ICSW.

1. Organisationer

Myndigheter, företag, ideella organisationer etc. som på något sätt arbetar med och främjar utveckling av social välfärd och socialpolitiska frågor eller är verksamma inom socialt arbete.

Medlemsavgift: 1 000 kronor per år. För mindre organisationer 500 kronor per år.

2. Enskild medlem

Privatpersoner som genom sin profession eller som volontär arbetar och främjar utveckling av social välfärd och socialpolitiska frågor eller är verksam inom socialt arbete.

Medlemsavgift: 300 kronor per år.

Anmälan om medlemskap

Skicka din anmälan om medlemskap till info@icsw.se
Betala in medlemsavgiften på Sv Nationalkommittén av ICSW:s plusgirokonto 15 90 05-8

Mer information

För mer information om medlemskap kontakta:
Ordförande: Leif Öberg, Frälsningsarmén, leif.oberg@fralsningsarmen.se
Sekreterare: Axel Ågren, Forsa Sverige, axel.agren@gmail.com
Kassör: Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges Socialchefer, lars.liljedahl@ostersund.se