Funktionärer

ICSW Sveriges styrelse

Ordförande: Nader Ahmani, Högskolan i Gävle, nai@hig.se
Vice ordförande: Leif Öberg, Frälsningsarmén, leif.oberg@fralsningsarmen.se
Sekreterare: Maria Doré, Adoptionscentrum, maria.dore@adoptionscentrum.se
Kassör: Lars Liljedahl, Föreningen Sveriges Socialchefer, lars.liljedahl@ostersund.se

Ledamöter:
Eva Holmberg Herrström, enskild medlem, eva.herrstrom@icsw.org
Axel Ågren, Forsa Sverige, axel.agren@gmail.com

 

 

Du kan också kontakta oss på ICSW via mail: web@icsw.se